Jemputan AGM ke-14 (2017) – Agenda

Notis Mesyuarat Agung Tahunan: notice dated July 23, 2017

Agenda

 1. Melantik Pengerusi
 2. Melantik Pencatit Minit Mesyuarat
 3. Melantik satu jawatankuasa yang terdiri daripada 6 orang anggota dan 4 orang Anggota Lembaga Pengerusi untuk menentusahkan draf Minit Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-14
 4. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-13 yang diadakan 24hb. September 2016 (Sabtu)
 5. Membentang dan menerima Laporan Tahunan Lembaga bagi tahun 2016/2017
 6. Membentang Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman bagi tahun 2016/2017
 7. Membentang Pandangan Suruhanjaya mengenai Akaun Teraudit bagi tahun 2016/2017
 8. Menimbang & Meluluskan Akaun Teraudit bersama Laporan Juruaudit Luar bagi tahun 2016/2017
 9. Memilih dan melantik Anggota Lembaga Koperasi bagi tahun 2017/2018
 10. Menimbang dan meluluskan belanjawan tahunan bagi tahun kewangan akan datang (2017/2018)
 11. Meluluskan pelantikan satu panel yang terdiri daripada dua firma audit yang diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi mengaudit Akaun Koperasi bagi tahun 2017/2018
 12. Menimbang dan meluluskan ruang dan had pelaburan dari wang berlebihan koperasi mengikut Sek.54 (Akta)
 13. Menetapkan had maksimum keterhutangan Koperasi bagi tahun 2017/2018
 14. Mendengar, menimbang atau meluluskan apa-apa urusan lain Koperasi ini baginya suatu notis tidak kurang daripada tujuh hari diberikan (usul) sebelum mesyuarat
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE